XERRADA TÈCNICA SOBRE LA BIOMASSA – CALDERES DOMUSA

Data: Dijous 12 de Novembre de 2015.
Horari: 11:30 h a 13:30h pel grup GM 2n CAL, i de 15h a 17h pel grup GS 1r ITF.

Temari de la xerrada:

1.- Nova normativa d’eficiència energètica europea d’obligat compliment.
2.- Característiques bàsiques del funcionament de la caldera de biomassa BIOCLAS NG.
3.- La biomassa – Avantatges i inconvenients.
4.- Posada en marxa de la caldera de biomassa pels alumnes de l’institut.

Departament d’Instal·lació i Manteniment, i Energia i Aigua

Domusa