Arxiu de la categoria: Visites a Empreses

Visita a l’empresa DOMUSA

Grup: CFGS 1r.EEN —

 Divendres 01 de Desembre de 2017 — Lloc: Taller d’Instal·lacions Tèrmiques — Hora: 11,30 a 13,30 h.  — CFGM 2n CAL — Hora: 15 h. — a 18 h. —
Ponent de la Xerrada serà el Sr. Didac López – Delegat de Domusa a Catalunya —-

 

Temari:

1.- Nova normativa d’eficiència energètica europea d’obligat compliment.
2.- Característiques bàsiques del funcionament de la caldera de biomassa BIOCLAS NG.
3.- La biomassa – Avantatges i inconvenients.
4.- Posada en marxa de la caldera de biomassa pels alumnes de l’institut
5.- Càlcul d’una instal·lació de calefacció amb BIOMASSA
6.- Altres sitemes de climatització de l’empresa DOMUSA — Amb plaques solars tèrmiques — Terra radiant associat al equip — Acumuladors d’ACS