Arxiu de la categoria: Visites a Empreses

Visita a l’empresa Wattia pels Alumnes de 2n d’EE

Wattia

El proper dimecres, els alumnes d’Eficiència energètica i energia solar tèrmica, visitaran un Edifici NZeb (Edifici de consum d’energia que s’aproxima al Zero) a les instal·lacions de l’empresa Wattia en el municipi d’Olot.

Per aconseguir l’objectiu d’un consum mínim d’energia i fer-ho a través d’energies renovables,  s’han implicat a quatres sistemes: els sistemes passius, els sistemes actius, els sistemes de mesura i control i els sistemes d’estalvi.

Passius:Orientació, Aïllament, Captació solar, Perfileria amb trencament de pont tèrmic, Envidriament triple amb doble càmera amb argó i baixa emissivitat, Il·luminació natural, Distribució d’àrees de treball per aprofitament solar, Ventilació creuada automàtica, Recuperació estratificació.

Actius: Automatització i control, Sistema de Geotèrmia, Piles d’aigua,Terra radiant, Sostre refrescant, Pou canadenc, Xemeneia solar, Panell solar, Plaques solars fotovoltaiques, Bateries elèctriques per l’acumulació d’energia elèctrica, Vidre amb cèl·lules, fotovoltaiques, Protecció solar exterior, Ventilació natural exterior sala de racks, Servidors eficients, Il·luminació Led, Il·luminació Regulada segons aportació exterior, Il·luminació sensors presencia i moviment.

Mesura i control:

  • SmartLite (FSL) 24 punts de mesura del consum elèctric
  • iENetB: Datalogger sistema KNX
  • iES7: Datalogger sistema PLC Siemens
  • Estació meteorologica Davis

Estalvi: Tarificació elèctrica indexada

 

 

 

 

 

Visita a l’empresa DOMUSA

Grup: CFGS 1r.EEN —

 Divendres 01 de Desembre de 2017 — Lloc: Taller d’Instal·lacions Tèrmiques — Hora: 11,30 a 13,30 h.  — CFGM 2n CAL — Hora: 15 h. — a 18 h. —
Ponent de la Xerrada serà el Sr. Didac López – Delegat de Domusa a Catalunya —-

 

Temari:

1.- Nova normativa d’eficiència energètica europea d’obligat compliment.
2.- Característiques bàsiques del funcionament de la caldera de biomassa BIOCLAS NG.
3.- La biomassa – Avantatges i inconvenients.
4.- Posada en marxa de la caldera de biomassa pels alumnes de l’institut
5.- Càlcul d’una instal·lació de calefacció amb BIOMASSA
6.- Altres sitemes de climatització de l’empresa DOMUSA — Amb plaques solars tèrmiques — Terra radiant associat al equip — Acumuladors d’ACS