Vídeos

Pràctiques electricitat

GMCalor-Mòdul Professional 2: Instal·lacions elèctriques i automatismesVideoInterruptorEl professor Joan Coll ens mostra com hem de connectar els cables al interruptor, al mateix temps de fer el ponts per connectar amb l’endoll.


Aquí podem veure com han de quedar els cables de fase, neutre i terra a la caixa de connexions.